with Brak komentarzy

Autor: Maciej Kozak © Opublikowano: 02.04.2021 (aktualizacja: 01.07.2022)


Pojęcie „dōjō-kun” dosłownie oznacza „zasady dōjō”, w sensie: "zasady treningu w dōjō". Czasem tłumaczy się też jako „ślubowanie/przysięga dōjō. Powszechnie uważa się, że dōjō-kun sformułował mistrz Gichin Funakoshi (twórca Karate Shotokan), lecz wiele źródeł wskazuje, że autorem jest mistrz Shungo (Kanga) „Tode” Sakugawa, który żył pół wieku przed Funakoshim.


Dōjō-kun jest napisane bardzo poetycko i metaforycznie, co w połączeniu z wieloznacznością języka japońskiego sprawia, że zasady te trudno przetłumaczyć. „Hitotsu” na początku każdej zasady oznacza „po pierwsze”, co podkreśla, że wszystkie zasady są tak samo ważne. Najczęstszy przekład jest następujący:


 • hitotsu, jinkaku kansei ni tsutomeru koto

  • po pierwsze, należy dążyć do doskonałości charakteru
   (doskonalić się, czyli stawać się jak najlepszym człowiekiem)


 • hitotsu, makoto no michi wo mamoru koto

  • po pierwsze, należy bronić ścieżki prawdy i szczerości
   (być prawdomównym i uczciwym)


 • hitotsu, doryoku no seishin wo yashinau koto

  • po pierwsze, należy z szacunkiem kultywować ducha pracy
   (być pracowitym, gotowym do wysiłku i nauki)


 • hitotsu, reigi wo omonzuru koto

  • po pierwsze, należy szanować etykietę / zasady zachowywania się
   (przestrzegać obowiązujących zasad, etykiety – np. w
   dōjō lub w domu)


 • hitotsu, kekki no yū wo imashimuru koto

  • po pierwsze, należy powstrzymywać się od gwałtowności / porywczości
   (być opanowanym w słowach i czynach)


Istnieje wiele wersji dōjō-kun.


W różnych sztukach walki, szkołach i stylach, zależnie od przekazu nauczycieli, dōjō-kun może brzmieć nieco odmiennie. Trochę inaczej w Shotokan, a inaczej w Gōjū-ryū. Również nasz nauczyciel, »Fumio Demura«, założyciel organizacji »Genbu-Kai« przekazuje dōjō-kun tłumaczone trochę inaczej:


 • hitotsu, rei-setsu o omon-zuru koto

  • po pierwsze, okazujmy uprzejmość w zachowaniu

 • hitotsu, tadashii kokoro o motte seiken to suru koto

  • po pierwsze, nośmy w sercu poczucie sprawiedliwości

 • hitotsu, kageki naru gen-do kooi o tsutsushimu koto

  • po pierwsze, bądźmy odpowiedzialni w swych słowach i czynach

 • hitotsu, ai shinji te wasuru koto

  • okazujmy szacunek sobie nawzajem

 • hitotsu, kyu-do no seishin o oko-ta-zaru koto

  • po pierwsze, droga doskonalenia się (droga Karate) jest drogą duchową i jako część Twojego życia ma dać Ci odwagę i ambicję do osiągania celów


Niezależnie od tłumaczenia

sens pozostaje ten sam:


Okazuj szacunek - ludziom i zasadom.

Kształtuj i pielęgnuj dobre cechy charakteru.

Wystrzegaj się złego zachowania, agresji i przemocy.

Doskonal się. Niech trening sztuki walki sprawi, że będziesz lepszym człowiekiem!