with Brak komentarzy

Ceremonia (jap. shiki) odbywa się na początku i na koniec treningu. Służy ona oddaniu szacunku ideom sztuki Karate, swemu nauczycielowi oraz pozostałym uczestnikom treningu. W japońskiej kulturze, którą poznajemy i według zasad której trenujemy, ukłony nie mają znaczenia religijnego - wyrażają szacunek i kulturę osobistą. Shiki odbywa się w następujący sposób:


1. Ceremonię prowadzi Sensei (nauczyciel). Na komendę „shiki”, grupa ustawia się w szeregu według stopni.


2. Sensei siada po japońsku. Uczniowie siadają dopiero na komendę „seiza”, którą wydaje osoba stojąca jako pierwsza w szeregu Senpai (starszych uczniów), a w razie jego braku, pierwsza w szeregu Uke (uczniów).


3. Pierwsza osoba w szeregu Senpai/Uke wydaje komendę „MOKUSO” (» CZYTAJ WIĘCEJ O MEDYTACJI - MOKUSO «).

a) zależnie od dōjō, medytację przerywa Sensei (klaśnięciem) lub osoba pierwsza w szeregu Senpai/Uke (komendą „mokuso-yame”).


4. Sensei wydaje komendę „shomen-ni-rei” („ukłon dla Mistrzów Założycieli”, twórców Karate). Uczniowie kłaniają się wraz z Sensei.


5. Pierwsza osoba w szeregu Senpai wydaje komendę „sensei-ni-rei” („ukłon dla nauczyciela”) - Uke kłaniają się Sensei.

a) na początku zajęć, wszyscy mówią przy tym ukłonie „onegai shimasu” (jap. naucz mnie).

b) na koniec zajęć, przy mówi się „arigatou gozaimasu” (jap. dziękuję bardzo)


6. (opcjonalnie) Jeżeli jest szereg Senpai, pierwsza osoba w szeregu Uke daje komendę „senpai-ni-rei”.


7. Pierwsza osoba w szeregu Uke wydaje komendę „otogai-ni-rei” (jap. ukłon dla innych, dla siebie nawzajem).


8. Sensei powstaje do wyprostowanej pozycji musubi-dachi. Uczniowie jeszcze czekają na komendę...


9. Pierwsza osoba w szeregu Senpai/Uke wydaje komendę „kiritsu”. Wszyscy wstają po kolei, również do pozycji „musubi-dachi”.


10. Sensei kłania się uczniom, uczniowie odwzajemniają ukłon. Ceremonia jest zakończona.