with Brak komentarzy

Autor: Maciej Kozak © Opublikowano: 01.01.2018


Kenwa Mabuni, twórca stylu Shitō-ryū zauważył, że wśród osób ćwiczących sztuki walki czasem występują pewne złe zachowania, które uniemożliwiają naukę i dalszy rozwój. Nazwał je HEIJUTSU NO SANBYO - trzy choroby (lub słabości) sztuk walki. Mogą one dotyczyć zarówno osób początkujących, jak też zaawansowanych, dlatego należy się pilnować niezależnie od stażu.


GIRO (SCEPTYCYZM)

  • brak wiary w technikę Karate, jej skuteczność i sens, a także w ideały budō, zasady treningu i samodoskonalenia się.

  • ulepszanie” technik i zasad oraz wymyślanie własnych, pozornie oryginalnych i unikatowych.

  • ignorowanie uwag i wskazówek nauczyciela, przekonanie o własnej, niepodważalnej racji i nieomylności.


KETAI (NIEDBALSTWO)

  • słabość zagrażająca szczególnie osobom zaawansowanym karateka, z dłuższym stażem, które nudzą się wykonywaniem technik z należytą uwagą i starannością.

  • niedokładne wykonywanie technik, „na skróty”, ruchy nie od początku i nie do końca.

  • brak koncentracji i nieuwaga podczas treningów, nie wykorzystywanie w pełni czasu spędzonego w dōjō.


MANSHIN (EGOTYZM)

  • pęd do utrzymywania i rozwijania korzystnej opinii o własnej osobie, idzie w parze z wyolbrzymioną pozytywną opinią o sobie.

  • chęć zabłyśnięcia przed innymi, szczególnie przed karateka z niższymi stopniami szkoleniowymi i/lub krótszym stażem.

  • wyniosłość, zarozumialstwobrak pokory i uprzejmości wobec innych.