Genbu-Kai Poland Karate-Do Shito-Ryu Kobudo Battodo Warszawa Ursynów Mokotów
Mistrz Fumio Demura założył organizację Genbu-Kai w 2001 roku. Wcześniej, przez 35 lat, przewodził on Międzynarodowej Federacji Japońskiego Karate-Dō Itosu-Kai. Obecnie do Genbu-Kai należy 25 krajów z całego świata.
Szefem polskiego oddziału jest Sensei Andrzej Kozak, który jest uczniem Mistrza Demury od 1999 roku. Polska jest w strukturze Genbu-Kai od samego początku istnienia organizacji.
Genbu-Kai Poland Karate-Do Shito-Ryu Kobudo Battodo Warszawa Ursynów Mokotów
Kobudō to sztuka walki tradycyjną bronią z Okinawy, trenowana przez zaawansowanych karateka. Zalicza się do niej cep nunchaku, długi kij botonfy, trójzęby sai, sierpy kama, a także wiosło eku.
W organizacji Genbu-Kai możliwe jest zdobywanie stopni uczniowskich oraz mistrzowskich w sztuce Kobudō.
Genbu-Kai Poland Karate-Do Shito-Ryu Kobudo Battodo Warszawa Ursynów Mokotów
Battō-Dō, czyli "sztuka wydobycia miecza" stanowi osobną dyscyplinę, gdzie również można zdobywać stopnie. Mistrz Demura wskazuje wiele podobieństw w filozofii sztuki miecza i sztuki Karate.
Trening opiera się na nauce technik oraz krótkich układów kata, a jego zwieńczeniem jest praktyka tameshigiri, czyli tzw. "próbnego cięcia" ostrym mieczem, na specjalnych matach zwiniętych w słupek.

ZAPRASZAMY NA TRENINGI