ENSO

 • DZIECI 3-5 LAT:
  • 50 zł - wpisowe (jednorazowo, dla nowych uczestników)
  • 80 zł - 1 trening tygodniowo
  • 120 zł - 2 treningi tygodniowo
  • 160 zł - 3 treningi tygodniowo

 • DZIECI 6+ / MŁODZIEŻ / DOROŚLI / SAMOOBRONA:
  • 50 zł - wpisowe (jednorazowo, dla nowych uczestników)
  • 100 zł - 1 trening tygodniowo
  • 160 zł - 2 treningi tygodniowo
  • 210 zł - 3 treningi tygodniowo
  • 250 zł - OPEN DŌJŌ

 • TRENINGI INDYWIDUALNE:
  • 60 zł - trening indywidualny 30 minut
  • 120 zł - trening indywidualny 60 minut
  • 400 zł - pakiet 4 treningów po 60 minut

 • Opłat należy dokonywać do 10. dnia bieżącego miesiąca na konto:
  • Odbiorca: ENSO Maciej Kozak
  • Konto: 40 1160 2202 0000 0002 2390 7803
  • Tytułem: szkolenie Karate - miesiąc - imię i nazwisko trenującego

 • Wysokość opłaty miesięcznej nie zależy od frekwencji uczestnika na zajęciach.
  • Opłaty nie są zmniejszane ani zwracane z powodu rezygnacji z zajęć lub opuszczonych treningów.
 • Pełny regulamin opłat znajduje się poniżej.
  • Wniesienie opłaty za zajęcia oznacza akceptację regulaminu.

BANZAI

 • 100 zł - opłata miesięczna za jedną osobę (1 trening tygodniowo)
 • 160 zł - opłata miesięczna za jedną osobę (2 treningi tygodniowo)

Opłat należy dokonywać do 10. dnia bieżącego miesiąca, na konto:

 • odbiorca: Beata Biegańska-Kozak
 • nr konta: 37 1940 1076 4960 3253 0000 0000
 • tytułem: Banzai - organizacja zajęć karate

Ilość opuszczonych treningów w danym miesiącu nie ma wpływu na wysokość opłaty miesięcznej.


Pełny regulamin opłat znajduje się poniżej.

KARATE ONLINE

 • TRENINGI ZDALNE
  • 100 zł - 1 trening w tygodniu
  • 150 zł - 2 treningi w tygodniu

 • TRENINGI ZDALNE + STACJONARNE
  • 200 zł - 1 trening zdalny + 1 lub 2 stacjonarne w tygodniu
  • 250 zł - OPEN - dowolne treningi zdalne i stacjonarne

 • TRENINGI INDYWIDUALNE ONLINE
  • 100 zł - trening 60 minut
  • 50 zł - trening 30 minut

Opłat należy dokonywać do 10. dnia bieżącego miesiąca, u instruktora lub na konto:

 • Odbiorca: ENSO Maciej Kozak
 • Konto: 40 1160 2202 0000 0002 2390 7803
 • Tytułem: szkolenie Karate - miesiąc - imię i nazwisko trenującego

Ilość opuszczonych treningów w danym miesiącu nie ma wpływu na wysokość opłaty miesięcznej.

1. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest:

a) wypełnienie karty uczestnika zajęć,

b) regularne wnoszenie miesięcznych opłat za zajęcia,

c) wyjątek stanowi uczestnictwo w jednych próbnych zajęciach dla osób, które nigdy wcześniej nie brały udziału w zajęciach organizatora.

d) próbny trening nie zobowiązuje do kontynuacji szkolenia. W przypadku chęci kontynuacji należy wypełnić kartę uczestnika zajęć, dokonać opłaty wpisowej oraz opłaty za cały bieżący miesiąc.

e) opłata wpisowa oraz wypełnienie karty uczestnika zajęć dotyczy również osób, które nie uczestniczyły w zajęciach powyżej 6 miesięcy.


2. Każdy uczestnik zajęć zobowiązany jest do wykonywania wszystkich poleceń instruktora oraz koleżeńskiego zachowania wobec innych uczestników.

a) Instruktor ma prawo do usunięcia z zajęć uczestnika, który nie wykazuje chęci współpracy, nie wykonuje poleceń i ćwiczeń oraz stwarza zagrożenie dla siebie oraz innych uczestników.


3. Wysokość opłaty miesięcznej jest zryczałtowana i stała przez cały rok szkoleniowy.

a) zajęcia mogą być odwołane z powodu dni świątecznych, ferii szkolnych lub innych wydarzeń, na które organizator zajęć nie ma wpływu.


4. Wysokość opłaty nie zależy od frekwencji uczestnika na zajęciach.

a) opłaty nie są zmniejszane ani zwracane z powodu rezygnacji z zajęć lub opuszczonych treningów.


5. Wysokość miesięcznej opłaty może się różnić w poszczególnych grupach i zależeć od warunków organizacyjnych w danej placówce (przedszkole, szkoła itd.)


6. Opłat należy dokonywać przelewem na konto, właściwym dla organizatora zajęć, najpóźniej do 10. dnia bieżącego miesiąca.

a) w przypadku nieobecności na zajęciach powyżej 1 miesiąca, uczestnik zwolniony jest z obowiązku opłacenia składki w danym miesiącu – pod warunkiem wcześniejszego poinformowania instruktora o planowanej nieobecności.

b) w przypadku braku wcześniejszego poinformowania instruktora o planowanej nieobecności trwającej powyżej 1 miesiąca uczestnik zobowiązany jest do opłat miesięcznych w ich pełnym wymiarze.


7. W przypadku braku terminowej płatności uczestnik może zostać niedopuszczony do zajęć.


8. Rezygnacja z zajęć przez uczestnika następuje po powiadomieniu o tym fakcie organizatora telefonicznie lub poprzez e-mail.

FORMULARZ KONTAKTOWY