KARATE DLA DZIECI

 • 150 zł - jedno dziecko
 • 250 zł - rodzeństwo (dwoje dzieci) / rodzic z dzieckiem
 • 300 zł - rodzeństwo (troje dzieci) / rodzice z dzieckiem

 • 100 zł / h - trening indywidualny (po umówieniu)

Opłat należy dokonywać do 10. dnia bieżącego miesiąca, u instruktora lub na konto:

 • Odbiorca: ENSO Maciej Kozak
 • Konto: 40 1160 2202 0000 0002 2390 7803
 • Tytułem: szkolenie Karate - miesiąc - imię i nazwisko trenującego

Ilość opuszczonych treningów w danym miesiącu nie ma wpływu na wysokość opłaty miesięcznej.


Pełny regulamin opłat znajduje się poniżej.

MŁODZIEŻ I DOROŚLI

 • 100 zł - opłata miesięczna za jedną osobę (1 trening tygodniowo)
 • 150 zł - opłata miesięczna za jedną osobę (2 treningi tygodniowo)

Opłat należy dokonywać do 10. dnia bieżącego miesiąca, na konto:

 • odbiorca: Beata Biegańska-Kozak
 • nr konta: 37 1940 1076 4960 3253 0000 0000
 • tytułem: Banzai - organizacja zajęć karate

Ilość opuszczonych treningów w danym miesiącu nie ma wpływu na wysokość opłaty miesięcznej.


Pełny regulamin opłat znajduje się poniżej.

KARATE ONLINE

 • TRENINGI ZDALNE
  • 100 zł - 1 trening w tygodniu
  • 150 zł - 2 treningi w tygodniu
  • 200 zł - 3 treningi w tygodniu

 • TRENINGI ZDALNE + STACJONARNE
  • 200 zł - 1 trening zdalny + 1 lub 2 stacjonarne w tygodniu
  • 250 zł - dowolne treningi zdalne + 1 lub 2 stacjonarne w tygodniu

 • TRENINGI INDYWIDUALNE ONLINE
  • 100 zł - trening 60 minut
  • 50 zł - trening 30 minut

Opłat należy dokonywać do 10. dnia bieżącego miesiąca, u instruktora lub na konto:

 • Odbiorca: ENSO Maciej Kozak
 • Konto: 40 1160 2202 0000 0002 2390 7803
 • Tytułem: szkolenie Karate - miesiąc - imię i nazwisko trenującego

Ilość opuszczonych treningów w danym miesiącu nie ma wpływu na wysokość opłaty miesięcznej.

1. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest przystąpienie do Klubu i opłacanie miesięcznych składek członkowskich.

a) wyjątek stanowi uczestnictwo w próbnych zajęciach osób, które nigdy wcześniej nie brały udziału w zajęciach Klubu.

b) dwa próbne zajęcia są gratis.


2. Wysokość opłaty miesięcznej (składki członkowskiej) jest zryczałtowana i stała przez cały rok szkoleniowy.

a) Klub gwarantuje średnio 8-9 treningów w miesiącu.

b) treningi mogą być odwołane z powodu dni świątecznych, ferii szkolnych lub innych wydarzeń, na które Klub nie ma wpływu.


3. Wysokość składek może się różnić w poszczególnych grupach i zależeć od warunków organizacyjnych w danej placówce (przedszkole, szkoła itd.)


4. Wysokość składki nie zależy od frekwencji uczestnika na zajęciach.

a) opłaty/składki nie są zmniejszane ani zwracane z powodu rezygnacji z zajęć lub opuszczonych treningów.


5. Nieobecność na zajęciach można odrobić poprzez udział w treningach innych grup. Po dodatkowe informacje należy się zwrócić do instruktora.


6. Opłat należy dokonywać przelewem na konto, właściwym dla danego Klubu, najpóźniej do 15. dnia bieżącego miesiąca.

a) w przypadku nieobecności na zajęciach powyżej 1 miesiąca, członek zwolniony jest z obowiązku opłacenia składki w danym miesiącu – pod warunkiem wcześniejszego poinformowania instruktora o nieobecności.

b) regulowanie zaległych płatności bez wcześniejszego zgłoszenia nieobecności oznacza zapłacenie składek członkowskich w pełnym wymiarze.


7. W przypadku braku terminowej płatności, mogą być naliczane dodatkowe opłaty, a uczestnik może być nie dopuszczony do zajęć.

FORMULARZ KONTAKTOWY