CENNIK 2019/2020

 • 150 zł - jedno dziecko
 • 250 zł - rodzeństwo

Opłat należy dokonywać do 15. dnia bieżącego miesiąca, na konto:

 • Odbiorca: ENSO Maciej Kozak
 • Konto: 40 1160 2202 0000 0002 2390 7803
 • Tytułem: szkolenie [imię i nazwisko uczestnika zajęć)

W ramach składki, dzieci mogą brać udział w zajęciach, w dowolnej grupie dziecięcej, w każdym naszym klubie.

Ilość opuszczonych treningów w danym miesiącu nie ma wpływu na wysokość składki członkowskiej.

Pełny regulamin opłat znajduje się poniżej.

 • 100 zł - opłata "light" - 1 trening w tygodniu
 • 150 zł - opłata standard - do 4 treningów w tygodniu
 • 250 zł - opłata rodzinna - do 4 treningów w tygodniu dla dwóch osób

Opłat należy dokonywać do 15. dnia bieżącego miesiąca, na konto.


WARSZAWA DŌJŌ PODBIPIĘTY 2:

 • odbiorca: Klub Karate-do i Samoobrony "Banzai"
 • nr konta: 37 1940 1076 3074 5289 0000 0000
 • tutułem: szkolenie Karate - miesiąc - imię i nazwisko trenującego

Opłaty zaległe (wpłacane po 15.) są wyższe o 20 zł.

Pełny regulamin opłat znajduje się poniżej.

1. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest przystąpienie do Klubu i opłacanie miesięcznych składek członkowskich.

a) wyjątek stanowi uczestnictwo w próbnych zajęciach osób, które nigdy wcześniej nie brały udziału w zajęciach Klubu.

b) dwa próbne zajęcia są gratis.


2. Wysokość opłaty miesięcznej (składki członkowskiej) jest zryczałtowana i stała przez cały rok szkoleniowy.

a) Klub gwarantuje średnio 8-9 treningów w miesiącu.

b) treningi mogą być odwołane z powodu dni świątecznych, ferii szkolnych lub innych wydarzeń, na które Klub nie ma wpływu.


3. Wysokość składek może się różnić w poszczególnych grupach i zależeć od warunków organizacyjnych w danej placówce (przedszkole, szkoła itd.)


4. Wysokość składki nie zależy od frekwencji uczestnika na zajęciach.

a) opłaty/składki nie są zmniejszane ani zwracane z powodu rezygnacji z zajęć lub opuszczonych treningów.


5. Nieobecność na zajęciach można odrobić poprzez udział w treningach innych grup. Po dodatkowe informacje należy się zwrócić do instruktora.


6. Opłat należy dokonywać przelewem na konto, właściwym dla danego Klubu, najpóźniej do 15. dnia bieżącego miesiąca.

a) w przypadku nieobecności na zajęciach powyżej 1 miesiąca, członek zwolniony jest z obowiązku opłacenia składki w danym miesiącu – pod warunkiem wcześniejszego poinformowania instruktora o nieobecności.

b) regulowanie zaległych płatności bez wcześniejszego zgłoszenia nieobecności oznacza zapłacenie składek członkowskich w pełnym wymiarze.


7. W przypadku braku terminowej płatności, mogą być naliczane dodatkowe opłaty, a uczestnik może być nie dopuszczony do zajęć.

Aby brać udział w zajęciach organizowanych przez nasze Kluby należy być ich członkiem. W tym celu należy pobrać, wydrukować i wypełnić Deklarację Członkowską odpowiednią dla danego klubu, a następnie dostarczyć ją instruktorowi:

KLUB KARATE "ENSO" - Zakrzewska, Domaniewska, Czerniakowska

KLUB KARATE I SAMOOBRONY "OKINAWA" - Podbipięty

Karate Warszawa Ursynów Mokotów

KONTAKT