CENNIK TRENINGÓW ZDALNYCH

 • 50 zł
  • KARATE FIT KIDS
  • trening raz w tygodniu po 30 minut
  • piątki, godz. 17:00-17:30
 • 100 zł
  • KARATE
  • dwa treningi w tygodniu po 60 minut
  • poniedziałki i środy, godz. 18:00-19:00
 • 150 zł
  • KARATE + WORKOUT
  • trzy treningi w tygodniu po 60 minut
  • poniedziałki, środy i piątki godz. 18:00-19:00

 • 100 zł / h - trening indywidualny (po umówieniu)

Opłat należy dokonywać do 10. dnia bieżącego miesiąca, u instruktora lub na konto:

 • Odbiorca: ENSO Maciej Kozak
 • Konto: 40 1160 2202 0000 0002 2390 7803
 • Tytułem: szkolenie Karate - miesiąc - imię i nazwisko trenującego

Ilość opuszczonych treningów w danym miesiącu nie ma wpływu na wysokość opłaty miesięcznej.

CENNIK TRENINGÓW STACJONARNYCH

 • 150 zł - jedno dziecko
 • 250 zł - rodzeństwo (dwoje dzieci) / rodzic z dzieckiem
 • 300 zł - rodzeństwo (troje dzieci) / rodzice z dzieckiem

 • 100 zł / h - trening indywidualny (po umówieniu)

Opłat należy dokonywać do 15. dnia bieżącego miesiąca, u instruktora lub na konto:

 • Odbiorca: ENSO Maciej Kozak
 • Konto: 40 1160 2202 0000 0002 2390 7803
 • Tytułem: szkolenie Karate - miesiąc - imię i nazwisko trenującego

Ilość opuszczonych treningów w danym miesiącu nie ma wpływu na wysokość opłaty miesięcznej.


Pełny regulamin opłat znajduje się poniżej.

 • 150 zł - opłata miesięczna za jedną osobę
 • 250 zł - opłata miesięczna za dwie osoby z rodziny

 • 100 zł / h - trening indywidualny (po umówieniu)

Opłat należy dokonywać do 15. dnia bieżącego miesiąca, u instruktora lub na konto:
 • Odbiorca: ENSO Maciej Kozak
 • Konto: 40 1160 2202 0000 0002 2390 7803
 • Tytułem: szkolenie Karate - miesiąc - imię i nazwisko trenującego

Ilość opuszczonych treningów w danym miesiącu nie ma wpływu na wysokość opłaty miesięcznej.
Pełny regulamin opłat znajduje się poniżej.
 • 150 zł - opłata miesięczna za jedną osobę
 • 250 zł - opłata miesięczna za dwie osoby z rodziny

Opłat należy dokonywać do 15. dnia bieżącego miesiąca, na konto:

 • odbiorca: Beata Biegańska-Kozak
 • nr konta: 37 1940 1076 4960 3253 0000 0000
 • tytułem: Banzai - organizacja zajęć karate

Ilość opuszczonych treningów w danym miesiącu nie ma wpływu na wysokość opłaty miesięcznej.


Pełny regulamin opłat znajduje się poniżej.

1. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest przystąpienie do Klubu i opłacanie miesięcznych składek członkowskich.

a) wyjątek stanowi uczestnictwo w próbnych zajęciach osób, które nigdy wcześniej nie brały udziału w zajęciach Klubu.

b) dwa próbne zajęcia są gratis.


2. Wysokość opłaty miesięcznej (składki członkowskiej) jest zryczałtowana i stała przez cały rok szkoleniowy.

a) Klub gwarantuje średnio 8-9 treningów w miesiącu.

b) treningi mogą być odwołane z powodu dni świątecznych, ferii szkolnych lub innych wydarzeń, na które Klub nie ma wpływu.


3. Wysokość składek może się różnić w poszczególnych grupach i zależeć od warunków organizacyjnych w danej placówce (przedszkole, szkoła itd.)


4. Wysokość składki nie zależy od frekwencji uczestnika na zajęciach.

a) opłaty/składki nie są zmniejszane ani zwracane z powodu rezygnacji z zajęć lub opuszczonych treningów.


5. Nieobecność na zajęciach można odrobić poprzez udział w treningach innych grup. Po dodatkowe informacje należy się zwrócić do instruktora.


6. Opłat należy dokonywać przelewem na konto, właściwym dla danego Klubu, najpóźniej do 15. dnia bieżącego miesiąca.

a) w przypadku nieobecności na zajęciach powyżej 1 miesiąca, członek zwolniony jest z obowiązku opłacenia składki w danym miesiącu – pod warunkiem wcześniejszego poinformowania instruktora o nieobecności.

b) regulowanie zaległych płatności bez wcześniejszego zgłoszenia nieobecności oznacza zapłacenie składek członkowskich w pełnym wymiarze.


7. W przypadku braku terminowej płatności, mogą być naliczane dodatkowe opłaty, a uczestnik może być nie dopuszczony do zajęć.

FORMULARZ KONTAKTOWY

  CENNIK 2019/2020

  • 150 zł:
   • KARATE + WORKOUT + KATA/KUMITE + materiały wideo
  • 100 zł:
   • KARATE + WORKOUT + materiały wideo
  • 100 zł:
   • KARATE KIDS + FIT KIDS + materiały wideo
  • 50 zł:
   • Jeden wybrany trening tygodniowo + materiały wideo
  • 40 zł
   • Trening indywidualny (60 min)

  Opłat należy dokonywać do 15. dnia bieżącego miesiąca, na konto:

  • Odbiorca: ENSO Maciej Kozak
  • Konto: 40 1160 2202 0000 0002 2390 7803
  • Tytułem: szkolenie Karate - miesiąc - imię i nazwisko trenującego

  Ilość opuszczonych treningów w danym miesiącu nie ma wpływu na wysokość składki członkowskiej.

  Pełny regulamin opłat znajduje się poniżej.