KURS DLA POCZĄTKUJĄCYCH
START 7 STYCZNIA 2023

Warszawa - Mokotów
ul. Wołodyjowskiego 47a

KURS DLA POCZĄTKUJĄCYCH
START 7 STYCZNIA 2023

Warszawa - Mokotów
ul. Wołodyjowskiego 47a

BEZPIECZEŃSTWO

Naucz się prostych technik
oraz unikania zagrożeń

LOKALIZACJA

Jesteśmy tuż obok
pętli "Metro Wilanowska"

KOMFORT

Zajęcia na matach
w kameralnej grupie

KADRA

Opieka i pomoc
doświadczonych instruktorów

Samoobrona Dla Kobiet Warszawa 2020
Zajęcia prowadzą:

Program obejmuje proste i łatwe do zapamiętania techniki walki wręcz, psychologię walki oraz praktyczne sposoby unikania zagrożeń. Podczas ćwiczeń wykorzystujemy sprzęt treningowy - m.in. tarcze i łapy trenerskie.

Należy mieć ze sobą wygodny strój treningowy, opcjonalnie wodę do picia, ręcznik, owijki lub rękawice.

Treningi są przeznaczone dla osób powyżej 16. roku życia.

WARUNKI ORGANIZACYJNE

Koszt: 300 PLN
 • wymagana rezerwacja miejsca w grupie:
  • rezerwacja miejsca odbywa się poprzez opłacenie kursu (do 31 stycznia 2022 roku)
  • chęć udziału na zajęciach należy zgłosić na samoobrona@shitoryu.pl
  • ilość miejsc jest ograniczona (decyduje kolejność zgłoszeń)
 • wniesienie opłaty oznacza akceptację regulaminu.
 • w przypadku nie uzbierania się wystarczającej ilości osób, opłata jest zwracana w 100%

Opłat należy dokonywać z góry na konto:
 • Odbiorca: ENSO Maciej Kozak
 • Konto: 40 1160 2202 0000 0002 2390 7803
 • Tytułem: samoobrona - imię i nazwisko uczestniczki

TERMIN ZAJĘĆ

LOKALIZACJA
 • ul. Wołodyjowskiego 47a, Warszawa
 • obok pętli autobusowej "Metro Wilanowska"

REZERWCJA MIEJSCA W GRUPIE
 • rezerwacja miejsca odbywa się poprzez opłacenie kursu (do 31 stycznia 2022 roku)
 • chęć udziału na zajęciach należy zgłosić na samoobrona@shitoryu.pl
 • ilość miejsc jest ograniczona

1. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest:

a) wniesienie opłaty miesięcznej (300 złotych) w terminie do 31 grudnia 2022 roku, na konto:

   • odbiorca: ENSO Maciej Kozak
   • konto: 40 1160 2202 0000 0002 2390 7803
   • tytułem: Samoobrona – imię i nazwisko uczestniczki

b) wysłanie zgłoszenia chęci udziału w kursie na e-mail samoobrona@shitoryu.pl, w terminie do 31 grudnia 2022 r.

c) wypełnienie Karty Uczestnika Zajęć (na miejscu, w dniu pierwszych zajęć).


2. Każda uczestniczka zajęć zobowiązana jest do wykonywania wszystkich poleceń kadry instruktorskiej oraz koleżeńskiego zachowania wobec innych uczestniczek.

a) instruktorzy mają prawo do usunięcia z zajęć uczestniczki, która nie wykazuje chęci współpracy, nie wykonuje poleceń i ćwiczeń oraz stwarza zagrożenie dla siebie oraz innych uczestniczek.

b) uczestniczce usuniętej z zajęć nie będzie przysługiwał zwrot kosztów i niewykorzystanych świadczeń.


3. Wysokość opłaty jest stała.

a) zajęcia mogą być odwołane z powodu dni świątecznych lub innych wydarzeń, na które organizator zajęć nie ma wpływu.


4. Wysokość opłaty nie zależy od frekwencji uczestniczki na zajęciach.

a) opłaty nie są zmniejszane ani zwracane z powodu rezygnacji z zajęć lub opuszczonych zajęć.


5. W przypadku braku terminowej płatności i/lub braku wcześniejszego zgłoszenia uczestniczka może nie być dopuszczona do zajęć.


6. Rezygnacja z zajęć przez uczestniczkę następuje po powiadomieniu o tym fakcie organizatora poprzez e-mail: samoobrona@shitoryu.pl

a) w przypadku rezygnacji na życzenie uczestniczki w trakcie trwania kursu, uczestniczce nie będzie przysługiwał zwrot kosztów i niewykorzystanych świadczeń.

b) w przypadku rezygnacji uczestniczki z kursu po 31 stycznia 2022 , uczestniczce nie będzie przysługiwał zwrot kosztów i niewykorzystanych świadczeń.