TRWAJĄ ZAPISY
DO GRUPY POCZĄTKUJĄCEJ

Warszawa - Mokotów
ul. Wołodyjowskiego 47a

TRWAJĄ ZAPISY
DO GRUPY POCZĄTKUJĄCEJ

Warszawa - Mokotów
ul. Wołodyjowskiego 47a

BEZPIECZEŃSTWO

Naucz się prostych technik
oraz unikania zagrożeń

LOKALIZACJA

Jesteśmy tuż obok
pętli "Metro Wilanowska"

KOMFORT

Zajęcia na matach
w kameralnej grupie

KADRA

Opieka i pomoc
doświadczonych instruktorów

Samoobrona Dla Kobiet Warszawa 2020
Zajęcia prowadzą:

Program obejmuje proste i łatwe do zapamiętania techniki walki wręcz, psychologię walki oraz praktyczne sposoby unikania zagrożeń. Podczas ćwiczeń wykorzystujemy sprzęt treningowy - m.in. tarcze i łapy trenerskie.

Należy mieć ze sobą wygodny strój treningowy, opcjonalnie wodę do picia, ręcznik, owijki lub rękawice.

Treningi są przeznaczone dla osób powyżej 16. roku życia.

WARUNKI ORGANIZACYJNE

Miesięczny koszt: 150 PLN
 • wymagana rezerwacja miejsca w grupie:
  • chęć udziału na zajęciach należy zgłosić na samoobrona@shitoryu.pl
  • ilość miejsc jest ograniczona (decyduje kolejność zgłoszeń)
 • w przypadku nie uzbierania się wystarczającej ilości osób, opłata miesięczna jest zwracana w 100%

Opłat należy dokonywać z góry na konto:
 • Odbiorca: ENSO Maciej Kozak
 • Konto: 40 1160 2202 0000 0002 2390 7803
 • Tytułem: samoobrona - miesiąc - imię i nazwisko uczestniczki

TERMIN ZAJĘĆ
 • czwartki, w godz. 19:45-20:30
 • trwają zapisy do grupy początkującej
  • zapisy poprzez e-mail: samoobrona@shitoryu.pl

LOKALIZACJA
 • ul. Wołodyjowskiego 47a, Warszawa
 • obok pętli autobusowej "Metro Wilanowska"

REZERWCJA MIEJSCA W GRUPIE
 • chęć udziału na zajęciach należy zgłosić na samoobrona@shitoryu.pl
 • ilość miejsc jest ograniczona

1. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest:

a) wniesienie opłaty miesięcznej 150 złotych na konto:

   • odbiorca: ENSO Maciej Kozak
   • konto: 40 1160 2202 0000 0002 2390 7803
   • tytułem: Samoobrona – miesiąc - imię i nazwisko uczestniczki

b) wysłanie zgłoszenia z załączonym dowodem wpłaty (150 złotych) na e-mail samoobrona@shitoryu.pl, w terminie wskazanym przez organizatora zajęć.

c) wypełnienie Karty Uczestnika Zajęć (na miejscu, w dniu pierwszych zajęć).


2. Każda uczestniczka zajęć zobowiązana jest do wykonywania wszystkich poleceń kadry instruktorskiej oraz koleżeńskiego zachowania wobec innych uczestniczek.

a) instruktorzy mają prawo do usunięcia z zajęć uczestniczki, która nie wykazuje chęci współpracy, nie wykonuje poleceń i ćwiczeń oraz stwarza zagrożenie dla siebie oraz innych uczestniczek.


3. Wysokość opłaty miesięcznej jest zryczałtowana i stała.

a) zajęcia mogą być odwołane z powodu dni świątecznych, ferii szkolnych lub innych wydarzeń, na które organizator zajęć nie ma wpływu.


4. Wysokość opłaty nie zależy od frekwencji uczestniczki na zajęciach.

a) opłaty nie są zmniejszane ani zwracane z powodu rezygnacji z zajęć lub opuszczonych treningów.


5. W przypadku braku terminowej płatności i/lub braku wcześniejszego zgłoszenia uczestniczka może nie być dopuszczona do zajęć.


6. Rezygnacja z zajęć przez uczestniczkę następuje po powiadomieniu o tym fakcie organizatora poprzez e-mail: samoobrona@shitoryu.pl

a) w przypadku rezygnacji na życzenie uczestniczki, uczestniczce nie będzie przysługiwał zwrot kosztów i niewykorzystanych świadczeń.