REGULAMIN SANITARNY

ORGANIZACJA ZAJĘĆ KARATE
W KLUBIE „ENSO” & „BANZAI”


1. Na zbiórce przed treningiem należy być punktualnie 15 minut przed rozpoczęciem zajęć.

a) grupę na trening prowadzi instruktor, po sprawdzeniu listy obecności, dezynfekcji rąk i wypełnieniu ankiety nt. stanu zdrowia.

b) po treningu instruktor odprowadza całą grupę na miejsce zbiórki

c) nie ma możliwości samodzielnego wejścia do szkoły.


Spóźnienie na zbiórkę oznacza brak możliwości udziału w zajęciach.


2. Rodzice/opiekunowie osób niepełnoletnich nie mają możliwości wejścia na zajęcia.


3. Przed zajęciami rodzice/opiekunowie mają obowiązek przyprowadzić swoich podopiecznych punktualnie na wyznaczone miejsce zbiórki.


4. Po zajęciach rodzice/opiekunowie mają obowiązek odebrać swoich podopiecznych 10 minut po zakończeniu zajęć.


Instruktor nie ma możliwości czekania z uczestnikiem po zajęciach w przypadku spóźnienia się rodzica/opiekuna.


5. Każda osoba wchodząca do szkoły ma obowiązek dezynfekcji rąk oraz noszenia maski zakrywającej nos i usta.

a) wskazane jest posiadanie własnego płynu/żelu do dezynfekcji rąk.


6. Maskę zakrywającą nos i usta należy nosić na całym terenie szkoły, szczególnie w szatniach.

a) Zalecamy przebranie się domu (poza szkołą) w strój do treningu. Przebranie na terenie szkoły następuje w miejscu wyznaczonym przez instruktora. Z przyczyn bezpieczeństwa szatnie nie zawsze są dostępne.


7. Maskę należy zdjąć po wejściu na salę, gdzie odbywa się trening. Po treningu maskę należy założyć z powrotem, przed wyjściem z sali.


W przypadku nie posiadania maski i/lub braku dezynfekcji rąk nie ma możliwości wejścia do szkoły i uczestniczenia w treningu.


8. W razie podwyższonej temperatury lub jakiegokolwiek innego objawu choroby zakaźnej nie należy przychodzić na trening.

a) o fakcie wystąpienia ww. objawów należy poinformować instruktora

b) instruktor ma prawo ocenić wizualnie stan zdrowia uczestnika, zmierzyć mu temperaturę bezdotykowym termometrem.

c) instruktor prawo do odmówienia uczestnikowi wejścia na zajęcia.


DO POBRANIA: