Stowarzyszenie Kultury Fizycznej KKiS "Okinawa" istnieje od 2001 r. Celem działalności statutowej jest nauka i popularyzacja sztuki walki Karate-Dō, Kobudō i Battō-Dō oraz szkolenia w dziedzinie samoobrony. Główne imprezy organizowane przez Stowarzyszenie „Okinawa” to seminaria szkoleniowe - krajowe i zagraniczne, zawody sportowe, obozy letnie i pokazy.

SKF "Okinawa" należy do Shitō-ryū Karate-Dō Genbu-kai Poland, będącej polskim oddziałem organizacji Genbu-kai International. Z tego tytułu, Stowarzyszenie jest też odpowiedzialne za organizację egzaminów na stopnie szkoleniowe w Genbu-Kai Poland.

Członkostwo w KKiS "Okinawa" jest obowiązkowe dla wszystkich osób pragnących posiadać legalne stopnie szkoleniowe w organizacji Shitō-ryū Karate-Dō Genbu-kai Poland, a także chcących uczestniczyć w szkoleniach i wydarzeniach organizowanych przez Stowarzyszenie.

Aby przystąpić do Stowarzyszenia, należy wypełnić deklarację członkowską (link)i oddać ją instruktorowi w swojej grupie. Następnie, należy uiścić roczną opłatę na konto Stowarzyszenia:

odbiorca: Klub Karate-do i Samoobrony „Okinawa”

nr konta: 76 2030 0045 1110 0000 0226 8440

tytułem: składka członkowska [imię i nazwisko]

kwota:
- 100 zł dla osób powyżej 14 roku życia i/lub zdających na stopnie szkoleniowe kyū.
- 50 zł dla dzieci do 14 roku życia, zdających na stopnie shō-kyū.

Członkostwo jest ważne 365 dni od momentu wpłaty.


ZAPRASZAMY DO KONTAKTU