Stowarzyszenie Kultury Fizycznej KKiS "Okinawa" istnieje od 2001 r. Celem działalności statutowej jest nauka i popularyzacja sztuki walki Karate-Dō, Kobudō i Battō-Dō oraz szkolenia w dziedzinie samoobrony. Główne imprezy organizowane przez Stowarzyszenie „Okinawa” to seminaria szkoleniowe - krajowe i zagraniczne, zawody sportowe, obozy letnie i pokazy.
SKF "Okinawa" należy do Shitō-ryū Karate-Dō Genbu-kai Poland, będącej polskim oddziałem organizacji Genbu-kai International. Z tego tytułu, Stowarzyszenie jest też odpowiedzialne za organizację egzaminów na stopnie szkoleniowe w Genbu-Kai Poland.
Członkostwo w KKiS "Okinawa" jest obowiązkowe dla wszystkich osób pragnących posiadać legalne stopnie szkoleniowe w organizacji Shitō-ryū Karate-Dō Genbu-kai Poland, a także chcących uczestniczyć w szkoleniach i wydarzeniach organizowanych przez Stowarzyszenie.

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU